Uuninluukkuvarokekytkin

Suositus 6/2002


Kysymys:

Vieläkö uuninluukkumallisia varokerakenteita saa asentaa? Millaista käsinettä sulakkeen vaihdossa tulee käyttää?


Vastaus:

”Uuninluukkuvarokekytkimellä” tarkoitetaan sellaista varokekytkintä, jossa varokkeet on asennettu rinnakkain ja kytkinkokonaisuus muistuttaa ulkonäöltään lieden uunin luukkua. On olemassa myös jonovarokekytkimiä, joissa sulakkeet on asennettu peräkkäin. Määritelmän mukaan varokekytkimellä tarkoitetaan sellaista kytkintä, jossa sulake tai sulakkeen sisältävä varokekansi muodostaa liikkuvat koskettimet (standardi SFS-EN 60947-3 Pienjännitekytkinlaitteet. Osa 3).

Varokekytkimet ovat standardoituja laiterakenteita, joiden asianmukainen käyttö on sallittua. Varokekytkimiä valmistetaan rakenteeltaan kahdenlaisia: kosketussuojattuja ja kosketussuojaamattomia. Silloin, kun kysymyksessä on kosketussuojaamaton rakenne, vaatii varokekytkimen sulakkeen vaihto aina sähköalan ammattihenkilön vaihtajaksi.

Sähkötarkastuskeskus suositteli vuonna 1992, että uuninluukkutyyppiset varokekytkimet tulisi poistaa käytöstä erityisesti paikoissa, joissa syntyvä valokaari aiheuttaa tapaturmavaaraa (KY 202-92). Varoitukset olivat aiheellisia, sillä vanhojen varokekytkimien liitoksissa oli ongelmia,
mistä seurasi useita valokaaritapaturmia. Suosituksen antamisen jälkeen riskiryhmän varokekytkimiä vaihdettiin runsaasti turvallisempiin malleihin, mutta niitä jäi kuitenkin vielä jonkin verran käyttöön. Uusien standardien mukaiset varokekytkimet eivät aiheuta samoja ongelmia kuin vanhat.

Erilaisten koneiden mukana tulee Suomeen paljon täysin standardinmukaisia kosketussuojattuja uuninluukkuvarokekytkimiä. Myöskin uudisasennuksissa on sallittua käyttää varokekytkimiä, joiden varokkeet ovat rinnakkain, kunhan kytkimet täyttävät standardien rakennevaatimukset.

Uuninluukkutyyppistä varokekytkintä käytettäessä suositellaan seuraavaa:

 • Vanhoissa sähkölaitteistoissa olevia uuninluukkuvarokekytkimiä voi vielä käyttää olemassa olevissa asennuksissa, mikäli ne ovat asianmukaisessa kunnossa. On kuitenkin huomattava, että vanhat uuninluukkuvarokekytkimet tarvitsevat huoltoa.
 • Vanhojen asennusten uuninluukkuvarokekytkimet on syytä kartoittaa ja epäluotettavaksi osoittautuneet kannattaa vaihtaa esimerkiksi kojeiston uusimisen yhteydessä.
 • Varokekytkimiä on syytä ohjata vain virrattomana. Kytkinvarokkeen ohjaus suoritetaan rivakasti ja määrätietoisesti, jotta kytkin avautuu tarkoitetulla tavalla.
 • Kytkinvarokkeen ohjaajan on tarpeen käyttää tulelta ja kuumuudelta
  suojaavaa vaatetusta (esimerkiksi standardin SFS-EN 531
  ”Suojavaatetus kuumatyössä” mukaista) ja kasvosuojainta.
  Lisäksi kädet suositellaan suojattavaksi tukevalla ja pitkähihaisella
  nahkahansikkaalla tai -rukkasella. Soveliaita käsineitä ovat
  esimerkiksi hitsaajan suojakäsine tai pitkähihainen
  moottoripyöräilijän käsine.
 • Uusiakaan varokekytkimiä ei tulisi käyttää paikoissa, joissa
  on suuret oikosulkuvirrat. Tällaisissa paikoissa suositellaan
  käytettäväksi kytkinvaroketta eli kytkintä, jossa yhdessä
  tai useammassa navassa on yhteen rakennettuna kytkimen
  kanssa sarjaan kytketty varoke.