Ilmanvaihtokoneen verkkoliitäntäpisteen sijainti

Suositus 7/2011


Kysymys:

Missä ilmanvaihtokoneilla koneen verkkoliitäntäpisteen katsotaan sijaitsevan? (oletuksena on se, että verkkoliityntäpisteen jälkeiset sähköasennukset tulee toteuttaa koneiden sähkölaitteiston SFS-EN 60204-1 mukaisesti).

Mitä on otettava huomioon käyttöönotossa? Kuka on koneiden markkinoille saattaja?


Vastaus:

Ilmanvaihtokoneen verkkoliitäntäpiste sijaitsee koneen syötön erotuskytkimessä, minkä jälkeisissä koneen sähköasennuksissa sovelletaan standardia SFS 60 204-1.

Lisäksi Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suositukseen perustuvassa ST-kortissa 51.26 (2012) on käsitelty tarkemmin rakennuksissa käytettävän koneen käyttöönottoa ja markkinoille saattamisen periaatteita.