Konedirektiivin mukaisesti valmistetut ja paikan päällä kootut laitteet osana kiinteistöasennuksia

Suositus 2/2006


Kysymys:

Miten suurmyymälöiden ja vastaavien tilojen kylmäkoneistot ja vastaavat rakenteet tulee sähköasennusten osilta tarkastaa ja miten varmennetaan, että tarkastukset tulee myös tehtyä ja dokumentoitua.

Ongelmana se, että koneikot kuuluvat konedirektiivin alaisuuteen ja tällöin ne eivät kuulu kiinteistön sähkötöitä tekevän yrityksen käyttöönottotarkastuksen piiriin eivätkä myöskään kohteen varmennustarkastuksen piiriin.


Vastaus:

Kylmäkoneistojen markkinoille saattamisessa noudatetaan konedirektiivin mukaista menettelyä. Koneen markkinoille saattaja huolehtii siitä, että kone täyttää valtioneuvoston asetuksen 400/2008 vaatimukset koneiden turvallisuudesta.

Markkinoille saattaja laatii koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää koneeseen CE-merkin. Markkinoille saattaja huolehtii siitä, että osatoimittajat huolehtivat
omista velvoitteistaan, esimerkiksi sähköasennuksille tulee tehdä koneiden sähkölaitteistoja koskevan standardin SFS-EN 60204-1 mukaiset mittaukset.

Koneen syöttöjohdon osalta noudatetaan rakennusten sähköasennuksia koskevia standardeja (SFS 6000).