Sähköisen talotekniikan stipendi jaettiin Joni Henrikssonille

Joni Henriksson palkittiin diplomityöstään vuoden 2015 Sähköinen talotekniikka stipendillä Schneider Electric Finland Oy:n pääkonttorissa Espoossa 10.5.2016.
 

Stipendin luovutustilaisuuteen osallistuivat Schneider Electric Finland Oy:n johtaja, Jouni Kekäläinen, SKT:n asiamies Inka-Liisa Ahokas, Joni Henriksson, Aalto-yliopiston professori Liisa Halonen, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n toimitusjohtaja Antti Danska sekä STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi Joni Henrikssonille vuoden 2015 Sähköisen talotekniikan yliopistostipendin hänen teollisen internetin vaikutuksesta sähköiseen talotekniikkaan käsittelevästä diplomityöstään.

Työ tehtiin insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:lle toimiston sähkö-, tele ja turvasuunnittelun avuksi. Diplomityön valvojana toimi Aalto-yliopiston Professori Liisa Halonen ja ohjaajana insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n toimitusjohtaja Antti Danska.

Työn tavoitteena oli selvittää kuinka teollinen internet tulee muuttamaan sähkösuunnittelua, millaisia mahdollisuuksia se luo ja kuinka siihen tulisi varautua etukäteen. Työssä selvitettiin myös tämän hetkistä yleistä markkinatilannetta teollisen internetin osalta sekä perehdyttiin hieman tarkemmin talotekniikan tarjontaan. Tämän lisäksi työssä käy ilmi teollisen internetin hyötyjä, haittoja ja riskejä.

– Automaatiojärjestelmät tulevat muuttumaan merkittävästi kun järjestelmiin lisätään langattomia sensoreita ja antureita, joiden avulla saadaan kerättyä laitteista dataa verkon välityksellä. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa laitteistojen turvallisuuden ja toimivuuden, Henriksson sanoi stipendiä vastaanottaessaan.

Sähköalan koulutus- ja toimintasäätiön stipendi myönnetään Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n vuonna 2004 perustaman Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahaston varoista. Stipendin suuruus on 2 000 euroa.