Teollisuuden ledejä tutkineelle Kati Harjulalle myönnettiin Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi meni tänä vuonna DI Kati Harjulalle, joka tutki ledivalaisimien käytön mahdollisuuksia teollisuuslaitoksissa.
 

Kati Harjulalle Sähköisen talotekniikan yliopistostipendin luovuttivat Sähköinfon toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Enston johtaja Matti Rae ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas.

 

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi on vuotuinen tunnustus, jonka Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myöntää erityisen onnistuneelle yliopiston lopputyölle. Tänä vuonna 2 000 euron arvoisen stipendin sai Kati Harjula ”Ledien hyödyntäminen teollisuusvalaistuksessa” -diplomityöstään. Stipendin luovuttivat Sähköinfo Oy:n toimitusjohtaja, Olli-Heikki Kyllönen ja uusien teknologioiden yksikön johtaja Matti Rae Ensto Oy:stä. Kyllösen mukaan valinta oli lopulta helppo, sillä Harjulan tutkimuskohde oli aivan säätiön palkintoperusteiden keskiössä.

Teollisuuden ledeillä kovat vaatimukset

Kati Harjula, 26, valmistui viime syksynä Aalto-yliopistosta sähkötekniikan diplomi-insinööriksi. Harjulan Pöyry Oyj:lle tekemässä tutkimuksessaan hän vertaili eräässä suuressa teollisuuslaitoksessa usean eri valmistajan valmistamia, teollisuudessa käytettäviä ledivalaisimia ja teki niille elinkaarikustannusanalyysejä. Tutkimuksessaan Harjula lähti siitä, että teollisuuden ledivalaisimien arvioitu toiminta-aika on noin 50 000 - 100 000 tuntia, kun se monimetallilampuilla on noin 30 000 tuntia. Hän havaitsi, että jos tehtaan valaisimet ovat elinkaarensa päässä, tilalle kannattaa ehdottomasti vaihtaa ledit.

– Jos taas elinkaari on puolivälissä, ei vielä välttämättä kannata vaihtaa, vaan vanha valonlähde kannattaa käyttää loppuun saakka.

Harjula työskentelee tällä hetkellä Pöyryllä sähköisen talotekniikan suunnittelijana. Teollisen valaistuksen suunnittelijan kannalta tärkeää on Harjulan mukaan, paitsi ledin valotehokkuus, väritoisto ja elinikä, myös se, onko valaisimen moduuli vaihdettavissa vai pitääkö kerralla vaihtaa koko valaisin.

– Suurin osa markkinoilla tällä hetkellä olevista valaisimista on sellaisia, että koko valaisin pitää vaihtaa.