Halogeenivapaiden asennusputkien käyttö sähköasennuksissa

Suositus 1/2016 (24.5.2016)

Kysymys:


Standardin SFS 6000-7-710 mukaan lääkintätiloissa käytettävien kaapeleiden on oltava mm. vähän savua muodostavia, eikä polttokokeen tuloksena saa muodostua syövyttäviä happoja (ns. halogeenittomuus).

Vaaditaanko näitä ominaisuuksia myös asennusputkille?

Suositus:


Vaatimus palo-ominaisuuksista koskee kaapeleita ja johtimia. Vaatimukset löytyvät kyseisistä testausstandardeista.
Asennusputkia koskee vain vaatimus paloa jatkamattomuudesta.

Joku valmistaja voi ilmoittaa putken olevan halogeeniton, mutta tämä perustuu vain valmistajan omaan ilmoitukseen, ei tuotestandardin mukaiseen testaukseen.