Potentiaalinohjausrengas keskijännite-erottimen tai pylväsmuuntamon yhteydessä

Suositus 2/2017 (15.5.2017)

Kysymys:


Tietojeni mukaan kaikissa osissa Suomea ei toteuteta keskijännite-erottimien ja/tai pylväsmuuntamoiden yhteyteen potentiaalinohjausrenkaita.
Ovatko vaatimukset tältä osin muuttuneet?


Suositus:


Suurjännitesähköasennukset SFS 6001 käsittelee aihepiiriä kohdissa NA 7.7. Masto- ja pylväsasennukset, sekä NA 11.1.3. Suurjännitesähköasemalta tai muuntamolta lähtevä tai sinne tuleva pienjännitesyöttö.

Kohdassa NA 7.7 todetaan mm. että potentiaalinohjausta ei tarvitse tehdä, jos pylvään ympäristö vastaa liitteen E kohdan M 1.3 mukaista käyttöpaikan eristämistä.