Omakotitalon sähköasennusten valmistuminen osa-alue kerrallaan

Suositus 3/2017 (15.5.2017)

Kysymys:


Esim. omakotitalo sähköasennuksineen voi valmistua osa-alue kerrallaan (esim. yläkerta myöhemmin kuin alakerta).

Miten valvotaan ovatko kaikki sähköasennustöitä tekevät tahot sellaisia urakoitsijoita, joilla on urakointioikeudet ja muut velvoitteet kunnossa?


Suositus:


Työn tilaajan, esim. rakennuttajan, on tilattava sähkötyöt asianmukaiselta sähköurakoitsijalta. Lisäksi kunnan rakennusvalvonta vaatii nähtäväkseen sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjan viimeistään lopputarkastuksessa.