Diplomityöstipendi avoimien rajapintojen tutkijalle

Schneider Electric Finlandin myyntijohtaja Jouni Kekäläinen ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas luovuttivat kesäkuun alussa Sähköisen talotekniikan yliopistostipendin Eemi Salolle.

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi jaettiin Eemi Salon diplomityölle torstaina 4.6. Espoossa. Työn aiheena olivat talotekniikan avoimet tiedonsiirtorajapinnat.

Stipendin luovuttivat Schneider Electric Finland Oy:n myyntijohtaja Jouni Kekäläinen ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas. Säätiö kiitteli työtä muun muassa sen ajankohtaisuudesta ja selkeistä tuloksista. Salo itse piti työtä mielenkiintoisena, sillä sille oli hänen mukaansa tarvetta.

- Työ keskittyi ylemmän tason rajapintoihin ja niihin on nyt vasta kehitteillä eri protokollat ja standardit. Mielenkiintoisinta oli työn ajankohtaisuus ja se, että kaikki haastateltavat ja mukana olleet yritykset olivat kiinnostuneita aiheesta, Salo kertoi.
 

Räätälöidyt ratkaisut hidastavat talotekniikan kehittymistä


Talotekniikan alalla suurena ongelmana ovat lukuisat eri rajapinnat, räätälöidyt rajapintaratkaisut ja avoimuuden puute. Nämä ongelmat hidastavat alan kehitystä merkittävästi, sillä ne vaikeuttavat integrointia ja tiedonsiirtoa. Työn tavoitteena oli löytää suositus talotekniikassa käytettäville rajapinnoille.

Jotta eri antureista kerättävä tieto olisi laajemmin hyödynnettävissä ohjausjärjestelmien kehityksessä, tulisi tiedon kuvausmenetelmät saada standardoitua eri järjestelmien ymmärtämään muotoon. Yhteiset rajapinnat mahdollistaisivat rakennettujen ympäristöjen tiedonhallinnan lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta, sisäilmaa ja toiminnallisuuksia parantavia ratkaisuja.

Työssä tultiin tulokseen, että suositeltu rajapinta on avoin, standardisoitu, REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä, tietoturvallinen, helppokäyttöinen, yksinkertainen, selkeästi määritelty sekä mahdollistaa reaaliaikaiset operaatiot. Näitä vaatimuksia suurimmilta osin täyttävät protokollat ovat esimerkiksi oBIX, KNX WS ja BACnet/WS.

 
Tulevaisuudessa haasteita tuovat asenteet ja älyverkot


Seuraava askel alalla on tutkia ja hankkia lisää käyttökokemuksia tiedonkuvausmenetelmistä ja rajapintaratkaisuista. Erityisesti kokemuksia tarvitaan menetelmistä ja ratkaisuista niiden toimintaympäristössä. Lisäksi Salo painotti, että tärkeää olisi saada isot yritykset mukaan standardien kehittämiseen ja muuttaa koko alan ilmapiiriä avoimemmaksi.

Lisähaasteita alalle tuo tulevaisuudessa kiinteistöjen liittäminen esimerkiksi älyverkkoihin ja tämä tulee asettamaan tarkkoja vaatimuksia ja standardeja sekä rajapinnoille että tiedon kuvantamiselle.

 
Työ oli osa laajempaa tutkimusprojektia


Diplomityö oli osa Aalto-yliopiston älykkäiden rakennusten projektia, jonka tarkoituksena oli saada tietoa jaettua sujuvasti eri järjestelmien kesken. Projekti oli osa laajempaa hallituksen KIRA-digi kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteentoimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. Aalto-yliopiston projekti valmistui syksyllä 2017, mutta KIRA-digi on edelleen käynnissä.