Potentiaalintasaus, epäjatkuvuus

Suositus 1/2018 (14.5.2018)


Kysymys:

Metallinen vesiputki on liitetty potentiaalintasausjohtimella päämaadoituskiskoon. Vesimittarin kohdalla mittari on ohitettu kevi-johtimella (putkesta putkeen).

Kuitenkin SFS 6000 (2017) kohdan 543.2.3 mukaan mm. metallisia vesiputkia ei saa käyttää suojajohtimena tai suojaavana potentiaalintasausjohtimena.

Pitääkö ohikytkentäpisteelle (tässä vesimittarille) tuoda yhtenäinen kevi-johdin esim. päämaadoituskiskolta?

Muuttuuko tilanne, jos ohitus tehdään esimerkiksi mustalla johtimella, teräsnauhalla tai muulla vastaavalla?


Suositus:

SFS 6000 kohdan 411.3.1.2 mukaan rakennukseen sisään tulevat metalliosat, jotka voivat tuoda asennukseen vaarallisen potentiaalieron ja eivät ole sähköasennuksen osia, on kytkettävä suojaavalla potentiaalintasausjohtimella päämaadoituskiskoon.

Jos rakennuksen sisällä olevassa putkistossa on epäjatkuvuuskohtia kuten vesimittareita, joiden johtavuutta ei ole varmistettu, ne pitää ohikytkeä sopivalla johtimella. Mikäli käytetään eristepäällysteistä johtoa, on sen tunnusväri kelta-vihreä.