Katuvalaistusverkon suojauksen mitoitus

Suositus 3 /2018 (14.5.2018)


Kysymys: 

Pyytäisin tarkennusta 8-801 osassa olevasta taulukosta 801.1 liittyen katuvalaistusverkon mitoitukseen. 

Mikäli käytetään valaisinryhmän suojana johdonsuojia, tehdäänkö mitoitus tällöin 5 s laukaisuajalla? 

Taulukon alapuolella mainittu ”katkaisija” sana on aiheuttanut erilaisia tulkintoja, niin tarkoitetaanko tuolla johdonsuojaa, vai onko kyseessä suojareleellä ohjattava katkaisija?

Asennussuositukset


Suositus: 

SFS 6000-7-714 kohdan 714.411.3.2 mukaan alueilla, joilla usein liikkuu henkilöitä, pitää noudattaa SFS 6000-4-41 mukaisia lyhyitä poiskytkentäaikoja.

Johdonsuojakatkaisijoilla se tarkoittaa pikalaukaisua. 

Valaistuksen runkoverkossa voidaan suojaus toteuttaa myös käyttäen 5 s poiskytkentäaikaa. 

Katkaisijalla tarkoitetaan myös johdonsuojakatkaisijoita.