Varageneraattorin liittäminen

Suositus 4/2018 (14.5.2018)


Kysymys:

Maatiloille on hankittu perinteisen käsinohjattavan varavoiman lisäksi myös automattisesti käynnistyviä varavoimalaitteistoja. 

Kuinka syötön vaihtokytkentä tulee toteuttaa?


Suositus:

Tällaisessa tapauksessa on SFS 6000-5-53 erotusvaatimusten mukaisesti varmistettava, ettei generaattori voi toimia rinnan yleisen jakeluverkon kanssa. 

Sopivia menetelmiä voivat olla:

  • sähköinen, mekaaninen tai sähkömekaaninen lukitus vaihtokytkimen käyttömekanismien tai ohjauspiirien välillä
  • lukitusjärjestelmä, johon on ainoastaan yksi siirrettävä avain
  • kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaiseen toisen syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy
  • sopivalla lukituksella varustettu automaattinen vaihtokytkin
  • muut yhtä turvallisen työskentelyn takaavat menetelmät

Tässä tapauksessa kyseeseen tulevan automaattisen syötönvaihtolaitteen tulisi olla standardin SFS-EN 60947-6-1 mukainen.