Palkinto ihmiskeskeisen valaistuksen tutkimukselle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi myönnettiin diplomi-insinööri Laura Remeksen Aalto Yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululle tekemälle diplomityölle “Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen”.

Laura Remes (keskellä) vastaanotti stipendin Schneider Electricin pääkonttorilla Espoossa pidetyssä tilaisuudessa 11.11.2019.

Laura Remes vastaanotti stipendin Schneider Electricin pääkonttorilla Espoossa pidetyssä tilaisuudessa 11.11.2019. Stipendin luovuttivat Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Inka-Liisa Ahokas, Schneider Electricin Jani Vahvanen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton Olli-Heikki Kyllönen ja työn ohjaajana toiminut Aalto yliopiston professori Jaakko Ketomäki.

Remes tutki työssään ihmiskeskeistä valaistusta ja sen aikaansaamien hyötyjen todentamista. Diplomityön osana Remes osallistui ihmiskeskeisen valaistuksen vaikutusta ihmisen vireystasoon selvittäneen pilottitutkimuksen tekoon. Tutkimuksessa testattiin, kokivatko koehenkilöt valon spektriin lisätyn sinisen, 465 nanometrin aallonpituuspiikin virkistävämmäksi, kuin tasaisen valokäyrän.

Tässä tutkimuksessa asiasta ei saatu vielä täyttä tieteellistä varmuutta, mutta stipendin myöntöperusteluiden mukaan Remeksen diplomityö sisältää arvokasta tutkimustietoa aiheesta ja tarjoaa hyvän pohjan aiheen jatkotutkimuksille.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön jakama 2 000 euron arvoinen stipendi myönnetään Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n perustamasta sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.


Laura Remeksen diplomityön tiivistelmä Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen sivuilla