Asentajastipendi

Vantaan ammattiopisto Variasta sähköasentajaksi valmistunut Ona Piskunen on yksi vuoden 2023 asentajastipendin saajista.
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myöntää vuosittain stipendejä opinnoissaan menestyneille sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittajille. Keväisin myönnettävien stipendien suuruus on 500 euroa.

Stipendin myöntämisperusteisiin kuuluu, että asentajastipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta, jossa opiskelija on suorittanut hyväksytysti sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan.

Muina vaateina stipendin saamiselle on, että hän on omaksunut ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon merkityksen sähköistysalalla ja on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan.

Keväällä 2023 asentajastipendi myönnettiin seitsemälle toisen asteen oppilaitoksesta sähköasentajaksi valmistuneelle. 500 euron suuruiset stipendit myönnettiin kiinteistöille ja teollisuudelle sähköistyspalveluita tarjoavan, Lahdessa vuonna 1930 perustetun, LSK:n rahastosta.

Stipendin saaneista Arttu Miettinen opiskeli Ylä-Savon ammattiopistossa, Riku Laukkanen Raision seudun koulutuskuntayhtymässä, Markus Harjula Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa, Eemeli Laine Salon seudun ammattiopistossa, Ona Piskunen Vantaan ammattiopisto Variassa, Robert Enroth Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiassa ja Kaido Motin Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksissa.

Vuonna 1994 perustettu Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja ja stipendejä sekä palkinnon sähköalan koti- tai ulkomaisia jatko-opintoja tai tutkimustyötä varten.