Markus Haaranen ja Janne Allonen saivat Turva-alan yrittäjät ry:n Hyvä opinnäytetyöstipendin ja Jere Paaso-Rantala sai turvajärjestelmäasentajastipendin

Kuvassa vasemmalla Markus Haaranen ja oikealla Janne Allonen
Kuva: Alejandro Lorenzo

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi Markus Haaraselle ja Janne Alloselle Turva-alan yrittäjien Hyvä opinnäytetyöstipendin sekä Jere Paaso-Rantalalle turvajärjestelmäasentajastipendin

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteyteen perustetusta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta jaettiin 20.11.2020 Hyvä opinnäytetyö -stipendi Markus Haarasen ja Janne Allosen pro gradu -tutkielmalle Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa. Tutkielmassa kuvataan ansiokkaasti kameravalvonnan ja tekoälyn suhdetta lainsäädäntöön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia uudistuksia. Palkinnon arvo on 1000 euroa ja se jaettiin tutkielman tekijöiden kesken. Stipendin jakoi Turva-alan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kimmo Arenius. 

Lisäksi myönnettiin Jere Paaso-Rantalalle 300 € turvajärjestelmäasentajan stipendi Koulutuskuntayhtymä OSAO:ssa suoritetuista ansiokkaista turvatekniikan opinnoista.