Sähköajoneuvojen lataus kotitalouskäytön pistorasiasta

Suositus 7/2018 (19.11.2018)


Kysymys:

 

Sähköajoneuvojen syöttöä koskeva standardi SFS 6000-7-722 toteaa kohdassa

722.512.2 Ulkoisten tekijöiden vaikutukset:

 

Jos liitäntäpiste on sijoitettu ulos, pitää sen kotelointiluokan olla vähintään IP44. Sisätiloihin sijoitetun liitäntäpisteen kotelointiluokan on oltava vähintään IP41.

 

Koskeeko vaatimus myös latausta kotitalouskäytön pistorasiasta?

 

Suositus:

Sähköajoneuvojen syöttöä koskeva standardi SFS 6000-7-722 ei soveltamisalansa mukaan koske sellaisia mitoitusvirraltaan enintään 16 A pistorasioita, joiden varsinainen aiottu käyttötarkoitus on muu kuin sähköautojen lataaminen.