Aurinkosähkölaitteiston suojaus transienttiylijännitteiltä

Suositus 8/2018 (19.11.2018)


Kysymys:

 

SFS 6000 (2017) osan 7-712 Aurinkosähköjärjestelmät kohdan 712.443.101 Suojaus transienttiylijännitteiltä mukaan:

 

Jos vaaditaan asiakirjan luvun 443 mukainen suojaus transienttiylijännitteiltä, suojaus on toteutettava aurinkosähkölaitteiston tasasähköosassa.

Riippuen asennuksen liitäntäkohdan ja vaihtosuuntaajan välisestä etäisyydestä, voi olla tarpeen vaatia vaihtosähköosassa lisäsuojaus transienttiylijännitteiltä.

Mikäli luvun 443 mukaan ei vaadita suojausta transienttiylijännitteiltä, on tehtävä kohdan 712.443.102 mukainen riskiarviointi.

 

Pitääkö olemassa olevaan kohteeseen toteutettavassa aurinkosähkölaitteistoissa tehdä riskiarviointi ja sen mukaan mahdollisesti toteuttaa ylijännitesuojaus, vaikka sähköliittymässä ei ylijännitesuojausta ennestään olisikaan?

 

Suositus:

 

SFS 6000 (2017) osan 4-44 kohta 443 Suojaus ilmastollisilta ja kytkentäylijännitteiltä käsittelee sähköasennuksen suojausta jakelujärjestelmän siirtämiltä ilmastollista alkuperää olevilta transienttiylijännitteiltä.

 

Mikäli uuteen liittymään vaaditaan ylijännitesuojaus kohdan 443 perusteella, on ylijännitesuojaus toteutettava myös kyseisen kohteen aurinkosähköjärjestelmään yllä mainitun kohdan 712.443.101 mukaisesti.

 

Mikäli uuteen liittymään ei vaadita ylijännitesuojausta kohdan 443 perusteella, on aurinkosähköjärjestelmälle tehtävä kohdan 712.443.102 mukainen riskiarviointi.

 

Olemassa olevan liittymän kohdalla tarkastelu kannattaa tehdä siten, että jos liittymä rakennettaisiin nyt ja liittymään vaadittaisiin ylijännitesuojaus, suositellaan ylijännitesuojausta myös aurinkosähkölaitteistolle.