Keskuksen nimellisarvojen riittävyys liitettäessä aurinkosähkölaitteistoja

Suositus 9/2018 (19.11.2018)


Kysymys:

 

Jalustallinen teollisuuskäytön tonttikeskus, jonka pääsulakekoko on 250 A ja keskuksen nimellisvirta 250 A.

Kiinteistöön asennettavien aurinkosähköjärjestelmien kokonaisteho on 120 kW.

Syöttöjen yhteistehoksi tulisi tällöin 293,3 kW, jota vastaava keskuksen lähin nimellisvirta olisi 500 A.

 Voidaanko nimellisvirran laskemisessa käyttää tasoituskertoimia? Jos, niin minkälaisia?

 

 

Suositus:

 

Periaatteessa keskuksen virtapiirien samanaikaisen käytön todennäköisyyden arvioinnilla voitaisiin aurinkosähkölaitteistonkin yhteydessä välttää keskuksen ylimitoitusta.

 Mitoitus on tehtävä tapauskohtaisesti. Kaikissa tapauksissa pitää huolehtia siitä, ettei keskus pääse ylikuormittumaan.