PEN-johdin liittymässä

Suositus 10/2018 (19.11.2018)


Kysymys:

Eräällä verkkoyhtiöllä on uusi tapa sijoittaa liittymän mittauskeskus omaan tilaansa verkkoyhtiön jakokaapin kanssa samaan rakenteeseen.

 

Voidaanko tässä tapauksessa käyttää PEN-johdinta poikkipintavaatimusten mukaisesti kaapelijakokaapin yhteydessä olevan pääkeskuksen ja liittymän kiinteistön välillä?

 

Tällaista rakennustapaa olisi tarkoitus käyttää sekä uusissa, että vanhoissa liittymissä.

 

Suositus:

 

Kyseessä on liittymän ulkopuolinen johto, jolloin rakennusten ulkopuolisessa verkossa voidaan käyttää PEN-johtimellista kaapelia, edellyttäen ettei rakennuksen ja mittauskeskuksen välillä ole johtavia tietoliikenneyhteyksiä, jotka voisivat tuottaa häiriöitä.

Poikkipinta huomioitava.

Kunnossapitomielessä on määriteltävä liittymispiste.

Liittymän haltijalla on oltava pääsy erotuspaikkaan.