Pientuotannon saarekekäyttö

Suositus 11/2018 (19.11.2018)


Kysymys:

 

Liitettäessä pienkiinteistöön kotiakku, tällä on mallista riippuen mahdollista luoda saarekesyöttö kiinteistön kriittisimmille kuormille sähkökatkotilanteissa.

 

Tällöin on oltava erillinen erotin, joka kytkee kiinteistön irti valtakunnan verkosta. Tähän on olemassa maakohtaiset toimintatavat. Joko erotin erottaa ainoastaan vaihejohtimet tai sitten myös nollajohdin on katkaistava, jolloin on käytetty erillistä maadoituslaitetta luomaan PEN-liitos saareketilanteessa.

 

Onko Suomessa määritelty, kuuluuko saarekekäytössä katkaista vain vaiheet vai myös nollajohdin?

 

Suositus:

 

SFS 6000-4-44 (2017) mukaan TN-järjestelmissä vaihtaminen syötöstä toiseen vaihtoehtoiseen syöttöön on tehtävä äärijohtimet ja mahdollisesti käytössä olevan nollajohtimen kytkevillä kytkinlaitteilla.

 

Tämä menetelmä ehkäisee harhavirroista johtuvia sähkömagneettisia kenttiä asennuksen pääsyöttöjärjestelmässä.