Sähköajoneuvon syöttö, oma virtapiiri

Suositus 1/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

SFS 6000 (2017) kohdan 722.314.101 mukaan sähköajoneuvon syöttämiseen pitää käyttää omaa virtapiiriä.

Lisäksi SFS 6000 (2017) kohdan 722.533.101 mukaan jokaista liitäntäpistettä on syötettävä erikseen ryhmäjohdolla, joka on suojattava ylivirtasuojalla, joka täyttää standardin SFS-EN 60947-2, SFS-EN 60947-6-2 tai SFS-EN 61009-1 tai SFS-EN 60898 soveltuvien osien tai SFS-EN 60269/HD 60269 soveltuvan osan vaatimukset.

Tarkoitetaanko näillä kohdilla sitä, että jokaisen latausaseman syöttö on toteutettava omalla ryhmäjohdollaan?

 

Suositus:

 

SFS 6000-1 (2017) määritelmän 826-14-01 mukaan virtapiiri on asennuksen sähkölaitteiden muodostama kokonaisuus, jota suojataan ylivirroilta samalla suojalaitteella tai -laitteilla. Määritelmän 826-14-03 mukaan ryhmäjohto on virtapiiri, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan kulutuskojeeseen tai pistorasiaan.

 Sähköajoneuvojen latauksessa ryhmäjohto syöttää liitäntäpistettä, joka voi olla pistorasia tai pistoke. Nämä suojataan yleensä latauskeskuksessa olevalla ylivirtasuojalaitteella.

 Latausaseman syöttö on määritelmän 826-14-02 mukainen pääjohto eli yhtä tai useampaa jakokeskusta syöttävä virtapiiri. Standardissa ei vaadita kullekin latauskeskukselle omaa pääjohtoa, vaan voidaan käyttää ketjutusta kuten perinteisillä autolämmitys-pistorasiakoteloilla.

 Pääjohtojen mitoituksessa pitää ottaa huomioon kohdan 722.311 mukainen vaatimus: Koska asennuksen kaikkia liitäntäpisteitä voidaan käyttää samanaikaisesti, liitäntäpistettä syöttävää keskusta syöttävän pääjohdon tasoituskerroin pitää olla 1. Kuitenkin kerrointa voidaan pienentää, jos käytössä on kuormituksen valvonta.

 Kuormituksen valvonta on tarpeen muutenkin liittymän huipputehon kasvun rajoittamiseksi.