Sähköajoneuvon syöttö, ketjutettu runkojohto

Suositus 2/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

 Voiko sähköajoneuvojen latausasemien syötöissä hyödyntää vanhoja lämmitystolppien syöttöjä, vaikka ne on asennettu ketjutettuina?

 

Suositus:

SFS 6000-7-722 (2017) hyväksyy latausasemien syöttöjen (pääjohtojen) ketjuttamisen.

Sähköajoneuvojen syötössä voi hyödyntää myös vanhoja PEN-johtimellisia kaapeleita. Sähköauton lataus on kuitenkin erilainen kuormitus kuin polttomoottoriauton lämmitys. Perinteistä auton lämmitystä käytetään vain suhteellisen lyhyitä aikoja ja silloin, kun ulkolämpötila on alhainen eli käytännössä kuormituskerroin on pieni.

Sähköajoneuvoa ladataan pitkiä aikoja myös kesähelteillä ja SFS 6000-7-722 mukaan pitää varautua siihen, että kutakin liitäntäpistettä (pistorasiaa tai pistoketta) syötetään mitoitusvirrallaan (kuormituskerroin on 1). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuormituksen valvontaa, jonka avulla varmistetaan, ettei pääjohdon kuormitettavuus ylity.