Sähköajoneuvon syöttö, latausaseman nimellisvirran asettelumenetelmät

Suositus 3/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

 Voidaanko sähköajoneuvojen latausasemien sisällä olevia sähköalan ammattilaisen käyttämäksi sallittuja DIP-kytkimiä tai muita latausasemien nimellisvirran asettelumenetelmiä hyödyntää esim. syöttökaapelin poikkipinnan mitoittamisessa?

 

Suositus:

Latausaseman suunniteltu mitoitusvirta on usein esim. 32 A. Aina syöttävästä sähköverkosta ei kuitenkaan saada 32 A mitoitusvirtaista syöttöä, vaan syöttö rajoittuu pienemmäksi, esim. 16 A. Tällöin voidaan latausasema rajoittaa laitteen asetuksilla 16 A virralle ja mitoittaa myös syöttökaapeli sen mukaan. Jos asennuksessa on mahdollista kasvattaa virta suuremmaksi, pitää se ottaa huomioon mitoituksessa.

 Ylikuormitussuojaus on valittava kaapelin mukaisesti.