Jännitetyöalue kohteessa, jossa on suojaus tahattomalta koskettamiselta

Suositus 4/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

Muodostuuko sellaisen suurjännitteisen kohteen ympärille jännitetyöaluetta, jossa on toteutettu suojaus tahattomalta koskettamiselta?

 

Suositus:

Suojaus tahattomalta koskettamiselta ei estä jännitteisen osan tarkoituksellista koskettamista, eikä jännitteisen osan lähelle joutumista.

Mahdollinen jännitetyöalueen muodostuminen riippuu ainakin jännitteisen osan, kosketussuojauksen ja työkohteen keskinäisestä sijoittumisesta toisiinsa nähden.

Tapauskohtaisen arvioinnin perustana voitaisiin jännitetyöalueen määrittämisessä käyttää esim. narumittaa.