Aurinkosähköjärjestelmän potentiaalintasaus

Suositus 6/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

 Milloin vaaditaan aurinkosähköjärjestelmän paneeliston metallikehysten potentiaalintasaus?

 

Suositus:

 Aurinkosähköjärjestelmän tasasähköosassa pitää standardin SFS 6000-7-712: 2017 kohdan 712.410.102 mukaan käyttää vikasuojausmenetelmänä kaksoiseristystä tai vahvistettua eristystä tai pienoisjännitettä (SELV tai PELV). Nämä suojausmenetelmissä metalliset runkorakenteet eivät ole jännitteelle alttiita osia, eikä niitä tarvitse suojamaadoittaa.

 

Standardin kohdassa 712.542.101 sanotaan:

Jos potentiaalintasaus on tarpeellinen, aurinkosähköpaneelien metalliset tukirakenteet ja metalliset johtotiet on liitettävä potentiaalintasaukseen. Potentiaalintasauksen tarve selviää tässä tapauksessa valmistajan antamista asennusohjeista. 

Standardin kohta 712.534.101 asettaa vaatimuksia tapauksessa, jossa on toteutettu myös salamasuojausjärjestelmä:

Jos riittävää erotusetäisyyttä ei voida säilyttää, aurinkosähköjärjestelmä on kytkettävä salamasuojausjärjestelmään potentiaalintasauksen kautta standardissa SFS-EN 62305-3 esitetyllä tavalla.

Uusin ehdotus SFS 6000-7-712 esikuvana olevasta standardista IEC 60364-7-712 sanoo lisäksi, että jos tasasähköpuolella käytetään ylijännitesuojausta, pitää asennuksessa käyttää lisäpotentiaalintasausta ylijännitesuojien suojajohdinliittimien, luokan I laitteiden jännitteelle alttiiden osien ja ylijännitesuojien suojajohdinliittimien tai niihin liitettyjen metalliosien ja muiden johtavien osien välillä. Metallikehyksiä pidetään muina johtavina osina. Tätä voi soveltaa ohjeena jo nyt.