Adapteri sähköajoneuvojen latausjärjestelmässä

Suositus 7/2019 (18.11.2019)


Kysymys:

 

Kiinteät Type 2 -latausjohdot yleistyvät sähköajoneuvojen latausasemissa.

Kuitenkin ladattavissa autoissa esiintyy yhä Type 1 liitintä.

 Type 1 auto ei pysty hyödyntämään Type 2 latausasemaa ilman adapteria tai vastaavaa.

Onko adapterin käyttö tällöin sallittua?

 

Suositus:

Sähköajoneuvojen latausta koskeva standardi SFS 6000-7-722 toteaa kohdassa 722.55.101.3 etteivät siirrettävät pistorasiat ole sallittuja. Standardi ei ota kantaa adapterien käyttöön.

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä koskevassa standardin SFS-EN IEC 61581-1: 2019 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements kohdassa 10 on annettu vaatimukset adaptereille.

 

  • Adaptereja ei saa käyttää latausjohdon auton puoleisessa päässä.
 
  • Latausaseman ja latausjohdon välissä saa käyttää adapteria, jos auton tai latauslaitteen valmistaja on sellaisen erityisesti suunnitellut ja hyväksynyt tätä käyttöä varten ja kansalliset määräykset sen sallivat (Suomessa käyttöä ei ole kielletty)


  •  Adapterin on täytettävä standardin SFS-EN IEC 61851-1 vaatimukset ja adapterit on merkittävä ilmoittamaan valmistajan hyväksymä erityinen käyttö esim. SFS-EN 612196 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles mukaisesti

 

  • Adapterilla ei saa vaihtaa lataustapaa toiseksi

 

(Tekniikan maailma 15/2017)