Opastettu henkilö, lähdön erottaminen jännitteettömäksi

Suositus 8/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

Voiko opastettu henkilö tehdä 6 kV kojeistossa lähdön erotuksen, jos siitä on kirjalliset ohjeet ja on vielä erikseen perehdytetty toimenpiteeseen?

Toimenpidehän ei ole vaativa ja ohjauskenno on normaalilla tavalla kosketussuojattu. Lähinnä tarvitsee vain avata kenno ja avata jokunen stotsi, jonka jälkeen ulkopuolelta ohjata kytkimellä lukitusmagneetteja, kennojen valoja ja veivata erotin auki tai kiinni. Katkaisija on luonnollisesti jo auki siinä vaiheessa.

 

Suositus:

Standardin SFS 6002 kohdan 5.2.1 mukaan opastettu henkilö saa tehdä vain pienjännitteellä sellaisia käyttötoimenpiteitä, jotka eivät ole sallittuja maallikoille.

Suurjännitteellä muut käyttötoimenpiteet kuin normaalit käyttökytkimillä tapahtuvat eivät ole sallittuja muille kuin sähköalan ammattihenkilöille.