Jännitteettömyyden toteaminen vasta työmaadoituksen jälkeen

Suositus 1/2020 (18.5.2020)


Kysymys:

Erään valmistajan keskijännitekojeiston oven saa avattua vasta, kun maadoituserotin on kytketty kiinni-asentoon. Eli kojeiston jännitteettömyyttä ei voi mitata ennen työmaadoittamista.

Kuitenkin sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukaan jännitteettömän työskentelyn ”viisi turvallisuussääntöä” (6.2.1) ohjeistavat tekemään jännitteettömyyden toteamisen ennen työmaadoittamista.

Onko laitteisto SFS 6002 vastainen?

Suositus:

SFS 6002 kansallisessa johdannossa todetaan mm seuraavaa: 

Tämän standardin perusteella ei voi esittää vaatimuksia sähkölaitteiston rakenteelle,

vaan sähkölaitteiston käyttö ja laitteistossa tai sen lähellä tapahtuvan työskentelyn menettelyt valitaan siten, että standardissa esitetyt turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Lisäksi kohdassa 6.2.1 todetaan:

Kun sähkölaitteisto on määritelty, pitää tehdä seuraavat viisi tärkeää toimenpidettä seuraavassa määritellyssä järjestyksessä, ellei ole perusteltuja syitä toimia muulla tavalla:

•täydellinen erottaminen

•jännitteen kytkemisen estäminen

•laitteiston jännitteettömyyden toteaminen

•työmaadoittaminen

•suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta.

Kyseisten viiden toimenpiteen avulla pyritään varmistamaan työskentelijän turvallisuus. 

Kysymyksessä esitetty laitteiston valmistajan ratkaisu on työntekijän kannalta yhtä turvallinen tapa, vaikka suoritusjärjestys poikkeaa ”viiden turvallisuussäännön” järjestyksestä.

Laitteiston suojaaminen on huomioitu virhekytkennät estävällä keskuslukitusjärjestelmällä tai vastaavalla tavalla.