Peruseristetty koteloimaton johdin sähkötilassa

Suositus 2/2020 (18.5.2020)


Kysymys:

Saako sähkötilassa olla kosketeltavissa peruseristettyjä johtimia, joita ei ole koteloitu?


Suositus:

Sähkötila on alue tai huone, jonne pääsevät vain sähköalan ammattihenkilöt tai opastetut henkilöt.

SFS 6000 kohdan 729.410.3.7 mukaan Suomessa pitää sähkötiloissakin yleensä käyttää perussuojausta koteloinnilla tai eristyksellä.

Kyseisessä kohdassa on annettu muutama perussuojausta koskeva lievennys, mutta ei kuitenkaan lievennyksiä vikasuojausta koskien.

Sähkötilassa ei saa olla kosketeltavissa peruseristettyjä johtimia, joita ei ole koteloitu.