Johtimien liittäminen vanhoissa asennuksissa

Suositus 3/2020 (18.5.2020)


Kysymys:

Millaisia vaatimuksia on vanhojen asennusten muutos- ja lisätöissä johtimien liitoksille?

Pitääkö uppoasennuskojeen kanssa käyttää kojerasiaa? 

Saako koje- tai jakorasiassa käyttää irrallisia liittimiä?

Suositus:

Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöissä noudatetaan SFS 6000-standardien yleisvaatimuksia, ellei sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä koskevassa standardissa SFS 6000-8-802 esitetä muuta. 

Kojerasioiden käyttö

SFS 6000-5-53 kohdan 530.5.2 mukaan: 

Koteloimatonta rakennetta olevat laitteet (kytkinlaitteet, joiksi voidaan laskea kytkimet ja pistokytkimet eli pistorasiat, erilleen asennetut vikavirtasuojat jne.) on asennettava sopivaan asennusrasiaan tai koteloon, joka täyttää SFS-EN 60670 (asennusrasiat), SFS-EN 62208 (tyhjät koteloinnit jakokeskuskäyttöön) tai muun asiaankuuluvan standardin kuten SFS-EN 61439 (sähkökeskukset) vaatimukset.

Korjaus-, muutos- ja laajennustöitä koskevan standardin SFS 6000-8-802 kohdan 802.511 mukaan korjaus- ja muutostöissä saa käyttää aikaisempien standardien mukaisia laitteita käyttää, ellei niistä aiheudu vaaraa ja ne täyttävät asennuksen vaatimukset kotelointiluokan, pintalämpötilan tms. suhteen. Tämän perusteella voidaan käyttää myös aikaisempien standardien mukaisia asennusrasioita. Jos vanha rasia on metallia, ja sitä ei ole suojamaadoitettu, pitää huolellisesti varmistaa, että säilyy riittävä eristystaso johtimista ja liittimistä. Tarvittaessa käytetään lisäeristystä. 

Liittimien asentaminen jako- ja kojerasiaan

Asennusrasioita ei enää jaotella jako- ja kojerasioihin. Myös kojerasioita voidaan käyttää johtojen haaroittamiseen, mutta liittimien määrässä on otettava huomioon rasian sisätila. 

Silloin, kun uusissa asennuksissa kojerasiaan asennetaan koje, suositellaan johtimien liittämiseen käytettävän vain kojeessa olevia kiinteitä liittimiä. 

Vanhojen asennusten muutostöissä voi olla tarpeen tehdä ryhmäjohtotasolla nollaus eli liittää yhteen nolla- ja suojamaadoitusjohtimet. Se voidaan tehdä SFS 6000-8-802 kohdan 543.3.4 mukaan lähimmässä kiinteän asennuksen jakorasiassa tai vastaavassa tilassa. Yksittäisen luokan I laitteen tai pistorasian suoja- ja nollapiirit saa kuitenkin liittää PEN-johtimeen (nollajohtimeen) itse laitteessa tai pistorasiassa, jos siinä on sopivat liittimet. Tällöin PEN-johdin (nollajohdin) kytketään kuten aikaisemmin tehdyissä nollatuissa asennuksissa ensin nollaliittimeen ja yhdistetään siitä suojaliittimeen. Asennusta voidaan jatkaa (ketjuttaa) edelleen tässä tapauksessa vain, jos laitteessa on vikavirtasuoja ja riittävät kiinteät liittimet (esim. vikavirtasuojalla varustettu pistorasia) ja asennusta jatkettaessa käytetään erillisiä nolla- ja suojajohtimia.