Aurinkosähköjärjestelmän tasasähköpuolen erotuskytkin

Suositus 4/2020 (18.5.2020)


Kysymys:


Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella, vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin?

Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman DC-kytkimen.

Tasasähköpuolihan on virraton, kun vaihtosähköpuoli katkaistaan, jolloin MC4-liittimet voidaan avata virrattomana ja erotus olisi näin tehtävissä.

Suositus:

SFS 6000, kohta 712.537.2.101:

Vaihtosuuntaajan huollon ja vaihtamisen mahdollistamiseksi on oltava erotuslaitteet, joilla vaihtosuuntaaja voidaan erottaa tasasähköosasta ja vaihtosähköosasta.

SFS 6000, kohta 712.537.2.2.101:

Aurinkosähkövaihtosuuntaajan tasasähköpuolella on oltava sopiva kuormanerotin tai erottamiseen soveltuva katkaisija.

Mikäli invertterin oma DC-erotuskytkin täyttää molempien yllä mainittujen kohtien vaatimukset, ei tasasähköpuolella tarvita erillistä erotuskytkintä.

SFS 6000-7-712 (2017) ei tällä hetkellä ota kantaa mikroinverttereihin.

SFS 6000-7-712 esikuvastandardin IEC 60364-7-712 uusimman lausuntoversion (ED3) kohdan 712.536.3.101 mukaan kaikkien aktiivilaitteiden huollon ja vaihtamisen mahdollistamiseksi ilman sähköiskun riskiä on oltava erotuslaite.

Erotuslaite voi sijaita samassa kotelossa aktiivilaitteen kanssa. 

Erotuslaitteen on oltava sijaintipaikastaan riippuen (ks. taulukko alla) joko erotin tai katkaisija.

Piiri tai piirin osa
Erotuslaite
Vaatimus /Suositus
Paneeliketju/string
Erotin(a)
Vaaditaan
Osapaneelisto
( Sub -array) 

Erotin (a) 
Vaaditaan

Erotuskytkin kuormankytkimellä (b, c) 
Vaaditaan 
Paneelisto (array) 
Erotuskytkin kuormankytkimellä (b, c) 
Vaaditaan 
 (a)  Esim. eristetty liitin tai erotin
 (b)  Esim. kuormaerotin tai katkaisija
 (c)  Joko yksi laite tai useamman laitteen yhdistelmä, joka toteuttaa erotuksen ja katkaisun

Sellaisten erotuslaitteiden tunnistamiseksi, joilla ei ole kuormankatkaisukykyä, on käytettävä merkintöjä. Lisäksi liitosten on oltava irrotettavissa vain avaimen tai työkalun avulla.