Jännitetyö laitevalmistuksessa

Suositus 6/2020 (16.11.2020)


Kysymys:

UPS:n akkukaappien ja sähköauton akustojen kasauksessa kiinnitetään jännitteiseen akustoon (U > 120 VDC) komponentteja ja johtimia. 

Onko niin, että SFS 6002 ammattitaitovaatimukset eivät koske laitevalmistusta, ts. tekijän ei tarvitse olla sähköalan ammattihenkilö?

Riittääkö näiden työntekijöiden perehdyttämiseen:

•riittävä teoriakoulutus esim. SFS 6002 soveltaen

•työmenetelmäkohtaisten jännitetyöohjeiden läpikäynti

•riittävä käytännön harjoittelu?

JT-käsineiden käyttö, ainakin joissakin työvaiheissa, vaikeuttaa työtä paljon.

•Riittääkö näissä tapauksissa oikeanlainen JT-työkalu + eristävällä matolla seisten työskentely? Jännitteisen osan kosketus vaaraa ei ole.

•Valokaarivaaraa ei ole.

Mitä muuta pitää huomioida?


Suositus:

UPS:n akkukaappien ja sähköautojen akustojen valmistuksessa on kyse sähkölaitteen valmistuksesta, ei sähköturvallisuuslaissa (STL) määritellystä sähkötyöstä. 

Sähkölaitteiden valmistukseen ei sovelleta STL 73 § mukaisia ammattitaitovaatimuksia. 

Valmistaja vastaa työturvallisuuslain nojalla työntekijöidensä turvallisuudesta, koulutuksesta ja perehdytyksestä. SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on hyvä olla osana annettua koulutusta kokoonpanoon/valmistukseen osallistuville.

Oleellista on, että työntekijä tietää kuinka työ suoritetaan turvallisesti, mitä seurauksia väärästä toiminnasta (esim. akun oikosulkeminen, jännitteisiin osiin koskeminen ilman suojavälineitä jne.) on ja miten mahdollisessa vahinkotilanteessa toimitaan.