Potentiaalintasausjohtimien mitoitus

Suositus 7/2020 (16.11.2020)


Kysymys:


Miten mitoitetaan ne (pää)potentiaalintasausjohtimet, joita ei liitetä suoraan päämaadoituskiskoon, vaan johonkuhun muuhun potentiaalintasauskiskoon? 

Esimerkiksi kerrostalossa IV-konehuoneen keskukselle tulee syöttö, jossa PE-johdin on kooltaan Cu 16 mm2. Konehuoneen keskuksen PE-kiskoon liitetään potentiaalintasauskisko, johon liitetään konehuoneen IV-kanavistot ja kaapelihyllyt. 

Miten näiden potentiaalintasausjohtimet tulisi mitoittaa? Käytetäänkö Cu 25 mm2 -johdinta, vaikka yhteys päämaadoituskiskolle menee konehuonekeskuksen syöttökaapelin Cu 16 mm2 kautta? Vai pitääkö konehuonekeskuksen syötössä käyttää aina vähintään Cu 25 mm2 suojamaadoitusjohdinta? Vai tapahtuuko konehuoneessa ikään kuin uusi (paikallinen) pääpotentiaalintasaus, jossa suurin suojajohdin onkin konehuoneen keskuksen syötössä oleva Cu 16 mm2, jolloin IV-kanavat ja hylly liitetään potentiaalintasaukseen Cu 10 mm2 johtimilla? 

Standardin liite 54B ei ota kantaa tällaisen useamman potentiaalintasauskiskon tilanteeseen. 


Suositus:

Pääpotentiaalintasaus toteutetaan SFS 6000-4-41 kohdan 411.3.1.2 mukaan liittämällä SFS 6000-5-54 kohdan 542.4 mukaiseen päämaadoituskiskoon rakennukseen tulevat muut johtavat osat, jotka voivat tuoda asennukseen vaarallisen potentiaalieron ja eivät ole asennuksen osia. Päämaadoituskisko sijoitetaan yleensä asennuksen liittymiskohtaan ja liitetään pääkeskuksen suojakiskoon.

Pääpotentiaalintasaukseen käytettävien suojaavien potentiaalintasausjohtimien poikkipinnan on oltava SFS 6000-5-54 kohdan 544.1.1 mukaisia eli yleensä puolet asennuksen suurimman suojajohtimen poikkipinnasta ja vähintään 6 mm2 kuparia, 16 mm2 alumiinia tai 50 mm2 terästä. Poikkipinta ei kuitenkaan tarvitse olla suurempi kuin 25 mm2 kuparia tai vastaava poikkipinta muuta metallia. 

Pääpotentiaalintasausta vastaava järjestely voidaan tehdä myös muualla asennuksessa, esim. kaukana pääkeskuksesta olevassa ilmanvaihtokonehuoneessa, jolloin potentiaalintasaukseen liitetään esim. laajat ilmanvaihtokanavat ja kaapelihyllyt. Tällöin johtimien mitoitus voidaan tehdä kyseistä tilaa syöttävän keskuksen suojajohtimien mitoituksen perusteella ja liittää potentiaalintasaus paikalliseen keskukseen. 

Jos kaapelihyllylle on asennettu vain vaipallisia kaapeleita, hyllyä ei pidetä jännitteelle alttiina osana, joka tulla jännitteiseksi peruseristyksen pettäessä. Kaapelihyllyä ei tarvitse sen takia suojamaadoittaa, mutta laajat kaapelihyllykokonaisuudet voidaan liittää pääpotentiaalintasaukseen häiriösuojauksen takia, tai kun halutaan varautua siihen, että kaapelihyllyyn pääsee jännite esim. liikaa kiristetyn metallisen kaapelikiinnikkeen kautta. Tällöin hyllyn potentiaalintasausjohdin voidaan mitoittaa suurimman hyllyllä olevan kaapelin suojamaadoitusjohtimen mukaisesti, tai laskemalla oikosulkuvirran mukaan tai voidaan käyttää 25 mm2 kuparia vastaavaa poikkipintaa.