IT- järjestelmän toisen vian tarkastelu

Suositus 9/2019 (13.5.2019)


Kysymys:

IT-järjestelmässä ensimmäisen eristysvian sattuessa vikavirta jää niin pieneksi, ettei vaarallista kosketusjännitettä voi esiintyä asennuksessa. Tällöin syöttöä ei tarvitse kytkeä pois ensimmäisen vian takia ja asennuksen käyttöä voidaan jatkaa, kunhan vika paikallistetaan ja poistetaan niin pian kuin mahdollista.

Jos IT-järjestelmän ensimmäistä vikaa ei poisteta ja toinen vika sattuu toisesta vaiheesta, syntyy kaksoismaasulkuvirta.


SFS 6000 (2017) kohdan 411.6.4 mukaan IT-järjestelmän toisen vian aiheuttaman automaattisen poiskytkennän vaatimukset ovat seuraavat (kun ei käytetä nollajohdinta):


2 x Ia x Zs ≤ U 

U on äärijohtimien välinen vaihto- tai tasajännite.

Ia on virta, joka aikaansaa suojalaitteen toimimisen TN-järjestelmille vaaditussa ajassa.

Zs on piirin äärijohtimen ja suojamaadoitusjohtimen sisältämän vikapiirin impedanssi.


Melko yleinen tulkinta on, että IT-järjestelmissä tämän asian varmistaa kunkin piirin (suojalaite + johto -yhdistelmän) vaikeimman tilanteen laskenta kaksinkertaisella johtopituudella.


Pitääkö tällainen tarkastelu kaksinkertaisella johtopituudella tehdä, vaikkei toista piiriä olisikaan, tai muut piirit olisivat huomattavan lyhyitä?


Entä pitääkö tarkastelu tehdä myös erilaisten piirien välillä?

Esimerkiksi C16 A, 2,5 mm2 piirin ja C10 A, 1,5 mm2 piirin välinen tarkastelu => 

C16 A ja 2,5 mm2 + 1,5 mm2 johtojen vikapiirin vikasuojaus toteutuu vain hyvin lyhyillä johdinpituuksilla.


Suositus:

IT-järjestelmien toisen vian syötön automaattisen poiskytkennän tarkastelu voidaan tehdä kohdekohtaisesti kohteen kaapelipituuksien mukaisesti. Mikäli toista samanlaista virtapiiriä (suojalaite ja ryhmäjohto -yhdistelmää) ei asennuksessa ole, riittää toisen vian tapauksen tarkastelu vain kyseisen yhden piirin sisäisenä tapauksena.

IT-järjestelmien toisen vian syötön automaattisen poiskytkennän todentamiseksi riittää tarkastelu samanlaisten piirien välillä. Vähintään epäedullisin vikatilanne on otettava huomioon laskennassa.

Suojauksen toimivuuden tarkastelu on useimmiten tarpeen lääkintätiloissa, joissa lääkintäerotusmuuntajan etäisyys kulutuslaitteesta on pieni. Lääkintätiloissa käytetään tyypillisesti yksivaiheista IT-muuntajaa, mutta laskennan periaatteet ovat samat.