Sähkökeskuksen kuormanhallinta

Suositus 2/2021 (10.5.2021)


Kysymys:

Miten sähkökeskuksen mittaus ja kuormanhallinta tulisi toteuttaa, jos kulutuslähdöt ovat luonteeltaan sellaisia, että keskuksen ylikuormitus on mahdollista ilman älykästä kuormanhallintaa (kuten sähköautonlataus) ja keskukseen on kytketty myös pientuotantoa?


Suositus:

Suosituksen 9/2018 mukaan keskuksen kuormitusten mitoitus on tehtävä tapauskohtaisesti. Kaikissa tapauksissa pitää huolehtia siitä, ettei keskus pääse ylikuormittumaan.


Esimerkki: 

Nimellisvirraltaan 250 A keskuksessa on 250 A pääsulakkeet, keskukseen on liitetty autolatausryhmäkeskus, jonka kuormanhallintajärjestelmä ottaa kiinteistön muun kulutuksen huomioon mittaamalla pääsulakkeiden virtaa ja rajoittaa autolatauksen kokonaisvirtaa. Tällöin pääsulakkeet eivät laukea ylikuormasta. 

Jos keskuksen ensimmäiseen lähtöön on liitetty aurinkovoimala, jonka maksimivirta on 50 A, voisi kiskosto ylikuormittua, ja pääsulakkeet tulee pienentää arvoon 200 A. 

On huomionarvoista, että keskuksen viimeiseen kennoon kytkettynä sama aurinkovoimala ei ylikuormita kiskostoa ja pääsulakkeet voivat olla edelleen 250 A. 

Jos voimala liitetään keskuksen keskivaiheille, tulee tarkastella kiskoston maksimivirta voimalan liitäntäkennon toisella puolella tilanteessa, jossa voimalasta saadaan maksimivirta. Toisella puolella olevien lähtöjen johdonsuojien yhteenlaskettu virta ei nyt saa ylittää 250 ampeeria. Tarvittaessa nämä lähdöt voi varustaa 250 A etukojeella tai ryhtyä muuhun sopivaan järjestelyyn.

Keskuksen kiskoston maksimivirta tulee tarkastella kaikissa tuotanto- ja käyttötilanteissa erityisen huolellisesti, jos kiinteistössä on useita sähkön lähteitä.