Sähkökeskukseen liitettyyn ryhmäjohtoon vaadittavat merkinnät

Suositus 3/2021 (10.5.2021)


Kysymys:

Edellyttääkö SFS 6000 -standardi tai Suomessa vakiintuneena pidettävä hyvä asennustapa, että keskukseen kytketyn ryhmäjohdon kaapelin vaippaan tehdään keskuskotelon sisäpuolella ja/tai välittömästi keskuskotelon ulkopuolella tussilla tai kaapeliin kiinnitettävällä erillisellä merkintäpannalla tai vastaavalla merkintämateriaalilla ryhmänumeroa osoittava merkintä?

Jos standardi ja/tai hyvä asennustapa vaatii kaapelin merkitsemistä, mitä tietoja merkinnän tulee sisältää?

Suositus:

SFS 6000 kohdan 514.2. mukaan johdot on järjestettävä tai merkittävä siten, että ne voidaan tunnistaa tarkastamista, testausta, korjaus- tai muutostöitä varten.

Sähkölaitteistojen käytössä sekä huolto- ja kunnossapitotöissä tarpeellisista merkinnöistä johtojen ja johtimien osalta ei ole yksityiskohtaisia vaatimuksia. Yksityiskohdat on harkittava tapauskohtaisesti asennuksen laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan.