Siirrettävä pistorasia sähköajoneuvon latauksessa

Suositus 4/2021 (10.5.2021) 


Kysymys:

Tarkoittaako SFS-6000-7-722 -standardin kohta 722.55.101.3 ”Siirrettävät pistorasiat eivät ole sallittuja” että voimavirtapistorasiasta syötettäviä laitteita ei saa asentaa vaan latausasema tulee aina kytkeä suoraan syöttökaapeliin?

Voiko kiinteästi asennetun sähköauton latausaseman syöttöön käyttää voimavirtapistorasiaa? 

Suositus:

Kiinteästi asennetun sähköauton latausaseman syöttöön voidaan käyttää voimavirtapistorasiaa.

Siirrettävällä laitteella tarkoitetaan (SFS 6000, määritelmä 826-16-04) laitetta, jota siirretään käytön aikana tai jota voidaan helposti siirtää paikasta toiseen laitteen ollessa kytkettynä syöttöön. Kiinteästi esimerkiksi ruuveilla seinään kiinnitetty sähköauton latauslaite ei täytä tätä määritelmää, eli se ei ole siirrettävä pistorasia. Siirrettävällä pistorasialla viitataan käytännössä jatkojohtoihin.

Teollisuuspistorasiat (voimavirtapistorasiat) on suunniteltu kestämään jatkuvaa kuormitusta nimellisvirrallaan. Koska sähköauton latauslaitetta käytetään valvomatta ja pitkiä aikoja suurella virralla, pistorasian ja syöttävän asennuksen kunto on syytä tarkastaa. Lisäksi teollisuuspistorasian käyttö tuo piiriin yhden ylimääräisen kuluvan liitoksen, joten suositeltavin tapa on asentaa kiinteä latausasema suoraan syöttökaapeliin ilman pistokytkintä. 

Valmistajan asennusohjetta on aina noudatettava: jos latauslaite on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi suoraan syöttökaapeliin ilman pistokytkintä, urakoitsijan ei tule asiakkaan toiveesta tai muusta syystä kytkeä siihen voimavirtapistotulppaa esimerkiksi mahdollistamaan laitteen mukaan ottaminen mökille. Teollisuuspistorasiaan kytkettävä latauslaite (standardeissa lataustapa 2) ja suoraan syöttökaapeliin kytkettävä latauslaite (standardeissa lataustapa 3) ovat kaksi eri tuotetta ja niitä koskevat eri tuotestandardit. Lataustavan 3 latauslaitteissa ei välttämättä ole valmiina minkäänlaista vikavirtasuojausta, vaan vikavirtasuojauksen toteuttaminen asennukseen on urakoitsijan vastuulla. Jos tällainen laite muokataan pistotulppaliitäntäiseksi, maallikon on helppo ottaa se mukaan eikä mikään takaa, että toisessa käyttöpaikassa vikavirtasuojaus toteutuu asianmukaisesti. Tämän takia toteutus ilman latauslaitteessa olevaa vikavirtasuojaa ei ole sallittu.