Lieden syöttö saneerauskohteessa, kun varaudutaan kolmivaihejärjestelmään siirtymiseen

Suositus 5/2021 (10.5.2021)


Kysymys:

Asunnon keskus on yksivaiheinen. Saneerauksessa varaudutaan myöhemmin tulevaan linjasaneeraukseen ja sen yhteydessä tulevaan kolmivaihesyöttöön. 

Onko mahdollista toteuttaa MMJ/ML 5x2,5S -kaapelilla yksivaihesyöttö siten, että kaksi kaapelin vaihejohdinta kytketään rinnan ja samoin kaapelin nolla- ja suojajohtimet kytketään rinnan PEN-johtimeksi? 

Rinnankytketyt johtimet yhteen teipattuna molemmista päistä ja selvästi merkittyinä. Dokumentaatioon myös ohje myöhemmästä käytöstä 3-vaiheisena.

Suositus:

Tämä ratkaisu ei ole standardin SFS 6000 mukainen, koska rinnankytkettyjen johtimien poikkipinta ei ole riittävä PEN-johdinkäyttöön. PEN-johtimen minimipoikkipinta on 10 mm2 Cu. Järjestely voi olla perusteltu mainitussa tapauksessa, jolloin asennuksen tekijän tulee arvioida, voiko standardista poiketa. Tällöin tulee noudattaa Sähköturvallisuuslaissa esitettyjä vaatimuksia standardista poikkeamiselle.