Kaapelit useassa kerroksessa hyllyllä

Suositus 7/2021 (22.11.2021)


Kysymys:

Liiketilassa on kassojen ja valaistusten syöttökaapeleita kahdessa kerroksessa kaapelihyllyllä.

Valvoja vetoaa SFS 6000 opastavan liitteen taulukkoon B.52.20 ”Korjauskertoimet usean monijohdinkaapelin ryhmille” ja sen huomautustekstiin:

HUOM. 2 Kertoimet soveltuvat yksikertaisille kaapelikerroksille kuten yllä on esitetty ja ne eivät ole voimassa silloin, kun kaapelit ovat useammassa kuin yhdessä kerroksessa ja koskettavat toisiaan. Sellaisten asennusten kertoimien arvot voivat olla huomattavasti pienempiä ja ne pitää määrittää asianmukaisilla menetelmillä.

Suunnittelija vetoaa SFS 6000 velvoittavaan kohdan 523.5 kappaleeseen:

Jos tiedossa olevista käyttöolosuhteista johtuen kaapeli tai eristetty johdin luultavasti kuormittuu korkeintaan 30 % arvostaan, se voidaan jättää ottamatta huomioon valittaessa muun ryhmän korjauskerrointa.

 Mikä olisi tässä tapauksessa ”oikea” tapa korjauskertoimen määrittämiseen?

Suositus:

Esimerkiksi kysymyksessä mainituissa tapauksissa, kassojen ja valaistusten syötöissä, kuormat ovat luonteeltaan ennalta arvioitavissa, eikä niitä syöttäviin ryhmiin todennäköisesti liitetä muita kuormia.

Tällöin voidaan luotettavasti arvioida, että kaapeli tai eristetty johdin luultavasti kuormittuu korkeintaan 30 % arvostaan, ja silloin se voidaan SFS 6000 kohdan 523.5 mukaisesti jättää ottamatta huomioon valittaessa muun ryhmän korjauskerrointa.

(Taulukon B.52.20 korjauskertoimet soveltuvat yhdessä kerroksessa sijaitseville kaapeleille. Soveltuvampi taulukko olisi B.52.17, jonka kohta 1 soveltuu nipussa oleville kaapeleille.)