Sähköajoneuvojen syöttö – poiskytkentä tasasähkövirran ylittäessä 6 mA

Suositus 8/2021 (22.11.2021)


Kysymys:


Sähköajoneuvojen syöttöä koskevan standardin SFS 6000-7-722 vikavirtasuojausta koskevassa kohdassa 722.531.3.101 annetaan yhdeksi vaihtoehdoksi A-tyypin vikavirtasuoja ja soveltuvat laitteet, joilla varmistetaan poiskytkentä tasasähkövikavirran ylittäessä 6 mA. 

Kyseessä on ilmeisestikin elektroninen ja siten jänniteriippuvainen laite. Jänniteriippuvaisia vikavirtasuojia ei ole saanut käyttää SFS 6000 vuoden 2017 painoksen käyttöönoton jälkeen.

Onko tällainen laite hyväksyttävä?


Suositus:

SFS 6000 kohdassa 722.531.3.101 tarkoitettu laite ei ole vikavirtasuoja, vaan ”soveltuva laite”, jolloin sitä eivät vikavirtasuojien vaatimukset koske.

Lisätietoa sähköajoneuvojen latauskysymyksistä löytyy esim. Seskon www-sivuilta:

https://www.sesko.fi/sesko-akatemia/usein_kysytyt_kysymykset/kuinka_dcvikavirtasuoja_tai_b-tyypin_vikavirtasuoja_testataan_esimerkiksi_sahkoauton_latausasemassa.2087.news