Lämpöeristeen läpivientien korjauskerroin

Suositus 10/2021 (22.11.2021)


Kysymys:

SFS 6000 kohdassa 523.8 käsitellään lämpöeristeen vaikutusta sen läpi kulkevan johtimen poikkipintaan.

Taulukon 52.X korjauskerroin soveltuu referenssimenetelmän C (yksi- tai monijohdinkaapelit puuseinällä) mukaiselle asennukselle.

Pitääkö lämpöeristeen läpi kulkevat rinnakkaiset johtimet huomioida omalla korjauskertoimellaan?


Suositus:

Kuormitettavuustarkastelussa on huomioitava sekä lämpöeristeen vaikutus että rinnakkaisten johtimien vaikutus. Tämän vuoksi ei ole järkevää viedä kaapeleita nipussa paksujen lämpöeristekerrosten läpi.