Perusmaadoituselektrodin asennussyvyys

Suositus 11/2021 (22.11.2021)


Kysymys:

Suunnitteilla on rakennus, jossa on kiinteistömuuntamo rakennuksen yhteydessä ja kaksi pysäköintikerrosta eri tasoilla maanpinnan alapuolella, K1 ja K2.

Tuleeko rakennukseen tehdä perustusmaadoituselektrodi rakennuksen kiertävänä Cu25-renkaana kahteen eri tasoon, alimpaan kellariin K2 ja maanpinnan tasosta n. -700 mm, jotta potentiaalintasausvaikutus ulottuisi molempiin kellareihin ja 1. kerroksen tasoon?


Suositus:


SFS 6000 määritelmän 826-13-08 mukaisesti perustusmaadoituselektrodilla tarkoitetaan yleensä suljetun renkaan muotoista johtavaa osaa, joka on upotettu maahan rakennuksen perustusten alle tai ensisijaisesti upotettu rakennuksen perustuksen betoniin.

 

Jos perustusmaadoituselektrodia ei pystytä jostain syystä rakentamaan, esimerkiksi perustukset on tehty ennen maadoituselektrodin asennusta, voidaan rakennuksissa käyttää maadoituselektrodina perustusten ympäri kulkevaa elektrodia, joka on asennettu lähelle perustusten reunaa ja riittävän syvälle, ettei se helposti vahingoitu.

 

Kysymyksen mukaisessa tapauksessa riittää yksi maadoituselektrodi, kunhan se on asennettu riittävän syvälle siten, että se on suojattu mekaaniselta vahingoittumiselta.