Jatkuvuusmittauksen mittausvirta

Suositus 12/2021 (22.11.2021)


Kysymys:

 

Pitääkö käyttöönottotarkastuksessa suojajohtimen jatkuvuusmittauksessa käyttää 200 mA mittausvirtaa?


Suositus:

 

Suojajohtimen jatkuvuusmittauksessa mittausvirran on oltava vähintään 0,2 A (eli 200 mA). Tämä on aiemmin ollut mainittuna SFS 6000 osassa 6. Maininta on tarkoitus palauttaa seuraavaan painokseen SFS 6000-standardia.