Santeri Toiviainen sai Hyvä opinnäytetyö -stipendin

Santeri Toiviainen sai stipendin hyvästä opinnäytetyöstään 22.12.2021.
(kuva Ari Uusitalo)

 

Vuoden 2021 Hyvä opinnäytetyö -stipendin on saanut Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskellut Santeri Toiviainen. 1 000 euron arvoinen stipendi maksettiin Tiklin sähköasennusalan rahastosta.Hämeenlinnalaisen Santeri Toiviaisen, 26, opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työn toimeksiantajana toimineen Granlund Häme oy:n sähkösuunnittelun ja tietomalliprojektien nykytilanne ja mahdolliset kehityskohdat.

Selvitys tehtiin vertaamalla nykyisiä toimintatapoja yrityksen sisäisiin ohjeistuksiin ja aiheeseen liittyviin julkisiin vaatimuksiin sekä määräyksiin. Lisäksi tietoa kerättiin haastattelemalla suunnittelijoita ja projektipäälliköitä.

Sähköistä talotekniikkaa opiskellut Toiviainen kertoo, että alkuvuodesta valmistuu tiivis ohjeistus suunnittelu- ja mallinnusprosessien tehostamiseksi yrityksen sähkösuunnittelijoiden käyttöön. Työn pohjalta on myös luotu muistilista tietomallinnusprojektin läpiviemiseksi.

”Työn aihe löytyi työpaikan sisäisestä  opinnnäytetyöpankista ja sen tekeminen kesti puolisen vuotta. Vaikeinta siinä oli saada koottua olennainen ohjeistus kaikkien ymmärrettävään muotoon”, hän sanoo.

Toiviainen on vuodesta 2019 lähtien ollut opiskelujen ohessa Granlund Hämeessä harjoittelijana ja valmistumisen jälkeen jatkanut yrityksessä sähkösuunnittelijana. Osaamisen syventäminen sähköalalla jatkuu viime syksynä LUTissa alkaneilla parivuotisilla maisteriopinnoilla, joiden tavoitteena on DI-tutkinto.

 

Looginen kokonaisuus


Stipendin myöntämisperustelujen mukaan Toiviaisen työn teoreettiset lähtökohdat muodostavat loogisen ja kattavan kokonaisuuden opinnäytetyön muiden osien kanssa.

”Opiskelija osoittaa hallitsevansa toteutustavan ja käyttämänsä menetelmät siten, että kykenee soveltamaan niitä opinnäytetyössään konkreettisesti ja johdonmukaisesti. Hän on esitellyt työtään sovituissa seminaareissa ja tilaisuuksissa ja osannut perustella ja arvioida valintojaan. Opinnäytetyö on tuottanut uutta käytännöllistä tietoa ja se tuo lisäarvoa työelämätaholle”, perusteluissa todetaan.

Teksti: Ari Uusitalo