Koulutuspalkinnon sai Vesa Välimäki

Koulutuspalkinto jaettiin Vesa Välimäelle sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnassa Aulangolla 25.11.2021
(kuva Pekka Hovi)

Vuoden 2021 koulutuspalkinnon sai vaasalainen sähköinsinööriopiskelija Vesa Välimäki. Palkinto 3 000 euroa maksettiin lahjoituksella Tiklin sähköasennusalan rahastosta.


Vesa Välimäen ilmoitti ehdokkaaksi Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön koulutuspalkinnon saajaksi Harju Elekter Oy:n tuotantopäällikkö Antti Saranpää. Hän kertoi suosituslausunnossaan Välimäen tekemästä poikkeuksellisen kattavasta opinnäytetyöstä koskien Harju Elekter Oy:n Finnkumu-tuoteperheen muuntamotuotteiden tuotannon asennus- ja kokoonpano -ohjeita.  

 Ohjeita käyttämällä on mahdollista valmistaa yleisimmät sarjatuotantoon sisältyvät muuntamotuotteet. Työ tehtiin Harju Elekterin tehtaalla Kurikassa.

 Opinnäytetyön ohjaajana toiminut Vaasan Ammattikorkeakoulun lehtori Tapani Esala kuvailee Välimäen opinnäytetyötä seuraavasti:

 - Välimäen työ oli erittäin mittava kokonaisuus. Siitä muodostui 15 eriteltyä ohjekirjaa, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä yli 500 sivua. Työtä varten otettiin ja muokattiin yli 3000 valokuvaa erilaisista tuotannon vaiheista ja menetelmistä. Työ sai Vaasan Ammattikorkeakoulusta korkeimman mahdollisen arvosanan. Myös Harju Elekter on erittäin tyytyväinen Vesa Välimäen työskentelyyn ja lopputulokseen.

 Harju Elekter työllistää Kurikassa sesongista riippuen 25-40 asentajaa. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän lähikuntien toimipisteiden kanssa, tarjoten alan opiskelijoille työharjoittelu-, kesätyö- ja työpaikkoja. Välimäen laatima ohjeistus on oleellisessa asemassa kaikkien edellä mainittujen työskentelyn ja perehdyttämisen kannalta.

 Opinnäytetyössään Välimäki on nostanut esiin kriittisiä tuotannon kokoonpanon osa-alueita, metodeja optimaalisiin kokoonpanoratkaisuihin sekä tärkeitä työturvallisuuteen liittyviä toiminnallisia ohjeita. Erityismaininnan ansaitsee osio, jossa ovat erilaisten sähköisten ja mekaanisten liitosten kiristysmomentit, jotka Välimäki on kerännyt useista eri lähteistä yhdeksi kattavaksi dokumentiksi. Nämä momentit ovat ensiarvoisen tärkeitä sähköisten liitosten toimivuuden ja kestävyyden kannalta, eikä niistä ole aiemmin ollut olemassa yhtenäistä dokumentointia.

 Ohjeiden soveltaminen on kehittänyt Harju Elekterin tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta sekä merkittävällä tavalla vähentänyt tuotannon kokoonpanon virheitä, mikä näkyy myös tuotteiden laadun selkeänä kohentumisena. Luodut ohjeet mahdollistivat onnistuneen

ISO9001 –laatujärjestelmän auditoinnin Harju Elekterille.


Teksti: Paula Ihamäki