Hyvä opinnäytetyöstipendi Satu Pöyhöselle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämän sähköalan Hyvä opinnäytetyö -stipendin sai marraskuussa Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Satu Pöyhönen.
(Kuva Alejandro Lorenzo)

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt vuoden 2020 sähköalan Hyvä opinnäytetyö -stipendin Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Satu Pöyhöselle. 1 000 euron arvoinen stipendi maksettiin LSK:n nimikkorahastosta.

Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelleen Satu Pöyhösen insinööri (ylempi AMK) -opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sähkösuunnitteluprojektin aloitusta ja läpivientiä suunnitelmallisemmaksi erityisesti projektin johdon ja projektipäällikön näkökulmasta. Pöyhönen on toiminut pitkään projektipäällikkönä sähkö-, tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelun parissa.

”Teknologiaosaamisen johtaminen” -tutkinto-ohjelmaan liittyvässä työssä selvitettiin opinnäytetyön toimeksiantajana toimineen yrityksen nyky- ja tavoitetilannetta tutkimalla projektien johtamista ja projektipäällikön toimintaa projektin elinkaaren vaiheissa. 

Työssä löydettiin konkreettisia kehitysehdotuksia nykytilanteen parantamiseksi. Kehittämisen tuloksena syntyi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sähkösuunnitteluprojektin projektimalli. Sen lisäksi kehitettiin MS-Project-pohjainen projektimallia seuraava projektipäällikön työkalu. Tällä työkalulla pystytään johtamaan, hallitsemaan ja valvomaan projektin etenemistä ja statusta koko projektin elinkaaren ajan.

Valintaperustelujen mukaan työ antaa hyvän oppaan suunnitteluyrityksille ja projektityöskentelyyn osallistuville henkilöille. 

Teksti: Ari Uusitalo