Sitowise oy:llä työskentelevä Alvar Lehtonen vastaanotti marraskuussa Ensto oy:n pääkonttorissa Porvoossa Sähköisen talotekniikan yliopistostipendin.
(Kuva Jenni Niemelä)

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi Alvar Lehtoselle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi on myönnetty diplomi-insinööri Alvar Lehtoselle. 

Lehtosen maaliskuussa Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululle tekemä diplomityö liittyi Advanced Energy Solutions – Sustainable Energy in Buldings and Built Environment -maisteriohjelman opintoihin. 

DI-työn tavoitteena oli selvittää talotekniikka-alan hankkeiden tiedonhallinnan nykytila ja selvittää yleisimmät ongelmakohdat sekä tutkia, miten tulevaisuudessa tulisi toimia. Työn kirjallisuuspuolen tavoitteena oli myös tutkia hankkeen osapuolten vuorovaikutuskanavia ja selvittää, millaista tiedonhallinta on yhteistyöprojekteissa. 

Valintaperustelujen mukaan työn rakenne on muotoutunut hyvin aiheeseen perehdyttäväksi kokonaisuudeksi, joka toimii pohjatietona kaikille rakennusprojektien osapuolille. Se toimii myös hyvänä lähtömateriaalina tuleviin tiedonkulun ja -hallinnan jatkojalostamista kehittäviin projekteihin.

Työssä esitetään konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi ja työ koskettaa kansallisesti laaja-alaista haastetta, jolla on vaikutus koko rakennuskantaamme ja sen ylläpitoon. Työ käsittelee konkreettisesti ja ansiokkaasti digitalisoituvan ympäristön ja rakentamisen haastetta. 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön jakama 2 000 euron arvoinen stipendi myönnettiin Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n perustamasta sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.

Teksti: Ari Uusitalo